“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “işlev” veya “iş” demeına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda yönetim ve hükümet konulerinde kullanılırdı. Tutarlı Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek sinein kullanılmaya serlandı. Bu görevliler, örneğin büyüklük daireleri veya kiliselerde çeşitli konulerle sorumlu olan kişilerdi. Giderek, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyetli bir konumda bulunan rastgele bir…